Wyjazd do Danii? Oto co powinienieś wiedzieć

robotnik przy pracy

Każdy wyjazd za granicę powinien być dobrze przemyślany i zaplanowany. Warto zawczasu zorientować się co nas czeka na miejscu, żeby uniknąć potencjalnych kłopotów. Chociaż Dania jest członkiem Unii Europejskiej, to jest kilka różnic w stosunku do przepisów, które na co dzień znamy z Polski. Poniżej znajdziecie kilka najważniejszych wskazówek i informacji o tym, co należy zrobić po przyjeździe do tego kraju.

Tak jak wszyscy obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej Polacy mają prawo odwiedzić Danię i przebywać na jej terenie bez potrzeby rejestrowania tego faktu w żadnym urzędzie przez 3 miesiące. Jeśli w tym czasie zdecydujemy, że chcemy zostać dłużej i rozpocząć pracę w tym kraju konieczne będzie zgłoszenie tego faktu w odpowiedniej formie.Rejestracja pobytu

Instytucją odpowiadającą za przyjmowanie zgłoszeń o pobycie dłuższym niż trzy miesiące jest Urząd Administracji Państwowej (Statsforvaltning). Wniosek o rejestracje pobytu można złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście w urzędzie wojewódzkim w Danii (właściwym dla miejsca naszego pobytu),
 • drogą pocztową lub elektroniczną,
 • za pośrednictwem duńskiej ambasady w Polsce – tutaj dokumenty można złożyć jeszcze przed wyjazdem, jeśli na przykład mamy już podpisaną umowę o pracę.

Dopełnienie formalności wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich zaświadczeń. Pamiętajmy, że zawsze możemy poprosić urzędnika o pomoc w ich kompletowaniu – uzyskamy informację na temat ważności posiadanych i listę brakujących dokumentów. Do wniosku należy dołączyć:

 • wypełniony formularz wniosku – można go pobrać ze strony internetowej,
 • ważny paszport lub dowód osobisty,
 • 1 fotografia paszportowa,
 • umowa o pracę,
 • dokumentacja posiadania środków na sfinansowanie pobytu do czasu otrzymania pierwszego wynagrodzeni, np. wyciąg z konta bankowego prowadzonego na Twoje nazwisko, nie starszy niż 14 dni,
 • dla członków rodziny pracownika: dokumentacja pokrewieństwa w postaci aktu ślubu dla małżonka oraz aktów urodzenia dla dzieci.

Procedura wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu trwa około 2-3 tygodni. Dokumenty zostaną wysłane na duński adres podany w składanym wniosku.Uzyskanie numeru CPR

Obywatele kraju UE, oprócz rejestracji w Statsforvaltning, mają obowiązek zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Ludności – CPR, jeśli chcą przebywać w Danii przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Rejestracji w rejestrze CPR dokonuje się w Urzędzie ds. Ewidencji Ludności – Folkeregistret, w gminie miejsca zamieszkania. Należy to zrobić w ciągu pięciu dni po otrzymaniu zaświadczenia o rejestracji z Statsforvaltning. Dzięki rejestracji w tym urzędzie otrzymujemy tytuł do ubezpieczenia oraz możliwość korzystania z państwowej służby zdrowia. Do złożenia wniosku będziemy potrzebować:

 • zaświadczenie o rejestracji pobytu,
 • dowód tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport lub podobny dokument),
 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania – np. umowa najmu lub rachunki,
 • akt małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci.

Rejestrując się w rejestrze CPR będziemy także zobligowany do wyboru lekarza. Otrzymamy kartę ubezpieczenia zdrowotnego tzw. żółtą kartę – Sundhedskort, z duńskim numerem CPR, czyli odpowiednikiem numeru PESEL oraz imieniem, nazwiskiem i adresem lekarza. Karta daje nam prawo do korzystania z usług służby zdrowia dokładnie na takich samych zasadach jak obywatelom Danii.Karta podatkowa

Ostatnim krokiem związanym z zalegalizowaniem pobytu i pracy w Danii jest wizyta w Urzędzie Podatkowym – SKAT, który na podstawie umowy o pracę z duńskim pracodawcą wydaje kartę podatkową na dany rok. Zawiera ona informacje na temat wysokości podatku, jaki pracodawca jest zobowiązany odprowadzać. Aby otrzymać kartę podatkową, musimy zwrócić się do Duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT) i poinformować o średnich planowanych zarobkach w nadchodzącym roku. Oryginał karty wysyłany jest do pracodawcy, a kopia trafia do nas.Rejestracja polskiego samochodu

Jeśli zamierzamy wybrać się do Danii samochodem na dłużej niż 185 dni, musimy poinformować o tym fakcie Urząd Podatkowy – SKAT jeszcze zanim przekroczymy granicę. W tym celu powinniśmy wypełnić ten formularz, a następnie zarejestrować auto w przeciągu 30 dni od przyjazdu w miejscowym SKAT.Pomoc przy formalnościach

Nie ma potrzeby zamartwiania się ilością formularzy. Na prośby o pomoc w wypełnianiu formularzy i udzielaniu dodatkowych informacji, czekają biura zajmujące się obsługą cudzoziemców planujących pracę w Danii. Wszystkie powyższe formalności można załatwić w jednym 4 centrów obsługi ICS – International Citizen Service: w Kopenhadze, Odense, Aarhus lub Aalborg. Usługi świadczone są tam w języku angielskim.koniec wpisu


Powrót do listy artykułów