Polacy w Norwegii – jak wziąć udział w głosowaniu do Sejmu i Senatu RP?

Kobieta wrzuca głos wyborczy do urny

Wybory odbędą się w niedzielę 13 października bieżącego roku. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 07:00 – 21:00.

Na terenie Norwegii utworzono 9 obwodów, w których Polacy mieszkający w Norwegii będą mogli zagłosować:

 • Obwód głosowania nr 162, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Oslo, Ambasada RP, Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo;

 • Obwód głosowania nr 163, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Oslo, Ambasada RP – Wydział Konsularny, Drammensveien 171, 0277 Oslo;

 • Obwód głosowania nr 164, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Oslo, Ambasada RP – Willa Uranienborg, Uranienborg Terrasse 11, 0351 Oslo;

 • Obwód głosowania nr 165, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Bergen, St. Paul skole (Szkoła Katolicka Św. Pawła), Christies gate 16, 5015 Bergen;

 • Obwód głosowania nr 166, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Drammen, St. Laurentius Kirke (Parafia Św. Wawrzyńca), Cappelens gate 1, 3016 Drammen;

 • Obwód głosowania nr 167, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Fredrikstad, Fredrikstad Sjømannsforening, Ridehusgata 20, 1606 Fredrikstad;

 • Obwód głosowania nr 168, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Stavanger, St. Svithuns Katolske Kirke (Parafia Katolicka Św. Svithuna), St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger;

 • Obwód głosowania nr 169, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Tromsø, Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø;

 • Obwód głosowania nr 170, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Trondheim, St. Olav Kirke (Katolicka Parafia Św. Olafa), Schirmers gate 1, 7012 Trondheim;

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w wyborach?

Głosować mogą wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, którzy:

 • najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat,
 • nie zostali pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie zostali ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie zostali pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiadają ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 • zostali wpisani do spisu wyborców.

Jak zarejestrować się w spisie wyborców?

Możemy dokonać tego elektronicznie na stronie internetowej ewybory.msz.gov.pl lub osobiście u właściwego terytorialnie konsula. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i pracownicy polskich placówek dyplomatycznych zachęcają jednak to rejestrowania się za pomocą elektronicznego systemu.

W spisie wyborczym możemy zarejestrować się do 10 października 2019 roku włącznie.

Jeśli zmieniamy miejsce pobytu przed datą wyborów, a już jesteśmy zarejestrowani w spisie wyborczym, to możemy otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia można złożyć na jeden z trzech sposobów:

 • e-mailowo, na adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl,
 • pisemnie, na adres: KONSULATAVDELINGEN Republikken Polens Ambassade Drammensveien 171, 0277 Oslo PO Box 4091 AMB 0244 Oslo,
 • faksem, nr faksu: +47 24110878.

Konsul wyda zaświadczenie najpóźniej do dnia przekazania spisu wyborców do obwodowej komisji wyborczej. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnych przypadkach możliwe jest wysłanie zaświadczenia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów