Firma w Danii – jak założyć?

Założenie firmy w Danii

W Danii podobnie jak w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje wolny rynek, swobodna konkurencja i brak ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej dla obywateli pozostałych krajów należących do Wspólnoty. Polak, który chce założyć firmę w Danii, otrzyma te same przywileje i obowiązki, co Duńczyk.

Dania to modelowy przykład państwa socjalnego, czego konsekwencją jest bardzo mocno rozbudowany sektor publiczny. Oznacza to również bardzo wysokie podatki od osób fizycznych, które pokrywają w większości koszty funkcjonowania takiego systemu. Nieco korzystniej wygląda pod tym względem prowadzenie działalności, gdzie podatek od przedsiębiorstw wynosi 22%, a wydatki pracodawców na ubezpieczenia socjalne i zdrowotne, to zaledwie 1% funduszu płac i należą do najniższych w Europie. Pozostałe potrzeby pokrywane są z podatków pracowników.

Jaki rodzaj działalności gospodarczej można prowadzić w Danii?

W Danii możemy wyróżnić następujące formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza (Aktieselskab - A/S),
 • spółka akcyjna (Aktieselskab - A/S),
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS),
 • spółka jawna (Interesselskab - I/S),
 • spółka komandytowa (Kommanditselskab - K/S),
 • oddział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab),
 • przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor).


Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Ta prosta forma działalności nie wymaga w Danii specjalnej rejestracji. Jedyny wymóg to konieczność udania się do właściwego urzędu gminy i złożenie planu biznesowego oraz świadectwa potwierdzającego kwalifikację osoby, która chce otworzyć firmę.Spółka jawna.

Ten rodzaj spółki może założyć co najmniej dwóch wspólników (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne). Zawiązujący spółkę powinni sporządzić umowę określającą zależności pomiędzy nimi. Trzeba pamiętać, żeby w nazwie spółki znalazł się skrót I/S, który określa od razu formę prawną spółki. Do rejestracji spółki będzie potrzebna umowa założycielska.Spółka komandytowa.

Do działalności spółki potrzeba minimum dwóch wspólników, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, przy czym jeden z nich ponosi ją w stopniu ograniczonym. Do rejestracji spółki wymagana jest umowa założycielska. Nazwa spółki musi zawierać skrót K/S i nie może zawierać nazwy wspólnika, który posiada ograniczoną odpowiedzialność.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

To najbardziej popularna forma prowadzenia działalności jako spółka. Wymaga ona mniej formalności, a i procedura jej zakładania jest prostsza i tańsza. Ten rodzaj spółki najczęściej wybierają przedsiębiorcy, którzy chcą mieć ścisły, osobisty nadzór nad jej działalnością. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, konieczne będzie:

 • sporządzenie i podpisanie umowy założycielskiej,
 • sporządzenie statutu spółki,
 • wpłacenie kapitału założycielskiego (minimum 50 000 DKK),
 • zarejestrowanie spółki w Agencji Przedsiębiorstw i Handlu nie później niż na dwa miesiące od daty podpisania umowy założycielskiej.

Do założenia spółki ApS potrzeba minimum jednego wspólnika i nie ma określonej maksymalnej ilości wspólników.Spółka akcyjna.

Jest to najbardziej rozwinięta forma prawna prowadzenia działalności, jaka istnieje w Danii. Może być ona notowana i sprzedawać udziały na giełdzie papierów wartościowych.

Żeby możliwe było założenie spółki akcyjnej, konieczne jest:

 • sporządzanie i podpisanie umowy założycielskiej,
 • sporządzenie statutu spółki,
 • emisja kapitału akcyjnego,
 • zorganizowanie spotkania statutowego udziałowców i zatwierdzenie przez nich wniosku o złożeniu spółki oraz wybranie zarząd i radę nadzorczą,
 • wystąpienie przez zarząd o rejestracje spółki w Agencji Przedsiębiorstw i Handlu, nie później niż sześć miesięcy od daty podpisania umowy założycielskiej.

Do założenia spółki akcyjnej potrzeba minimum jednego wspólnika. Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki akcyjnej wynosi 67.000 Euro. Przynajmniej jeden z udziałowców spółki musi być obywatelem państwa wchodzącego w skład Unii Europejskiej.Przedstawicielstwo firmy zagranicznej.

To rozwiązanie szczególnie ciekawe dla istniejących firm zagranicznych, które chciałby rozpocząć działalność w Danii. Utworzenie oddziału nie pociąga za sobą konieczności angażowania dużych środków finansowych. Dla przykładu polska firma może otworzyć przedstawicielstwo, jeśli jest zarejestrowana w formie prawnej zbliżonej do tych, które funkcjonują w Danii. Nazwa oddziału musi zabierać słowo „filial” (oddział), nazwę firmy zagranicznej i kraj jej siedziby.

Jedna lub więcej osób zarządzających spółką musi mieszkać w Danii, lub jednym z pozostałych krajów nordyckich, lub którymkolwiek państwie należącym do UE.

Jak uruchomić własną działalność?

Przepisy unijne umożliwiają każdemu obywatelowi dowolnego kraju członkowskiego, swobodne założenie firmy na zasadzie samozatrudnienie i prowadzenie działalności na terenie Danii. Otwarcie firmy w Danii jest stosunkowo kosztowne – wymagane są dosyć wysokie kapitały założycielskie. Dodatkowo trzeba pamiętać o opłatach towarzyszących: usługi firm doradczych, prawników, notariuszy i tłumaczy przysięgłych.

Rejestrowaniem przedsiębiorstw zajmuje się duńska Agencja do spraw Handlu i Przedsiębiorstw. Wysyła ona wszystkie złożone dokumenty do Urzędu Celno-Podatkowego w celu weryfikacji.

Do założenia działalności gospodarczej potrzebny jest również certyfikat pobytowy obywatela UE. Do podania o przyznanie certyfikatu należy dołączyć wniosek o rejestrację firmy złożony w Agencji Handlu i Przedsiębiorstw oraz plan finansowy sporządzony przez biegłego księgowego lub umowę wynajmu lokalu, gdzie firma będzie miała siedzibę.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów