Firma w Szwecji - jak zacząć własną działalność

Drewniany domek ze szwedzką flagą

Firmę w Szwecji możemy założyć na kilka sposobów. Najszybsze i najprostsze jest złożenie wniosku online, ale jest to możliwe, tylko jeśli posiadamy szwedzkie ID. Odpowiednie dokumenty możemy też złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub w oddziale współpracy z zagranicą, jeśli rejestrujemy się jako osoba z innego kraju.

Rodzaje działalności gospodarczej w Szwecji

Jako obywatele Unii Europejskiej Polacy mają pełne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji. Rozpoczynając własny biznes w tym kraju, możemy wybrać spośród następujących form prawnych:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza (enskild nӓringsidkare),
 • spółka prawa cywilnego (enkelt bolag),
 • spółkę handlową (Handelsbolag – HB),
 • spółkę komandytową (Kommanditbolag – KB),
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag – AB),
 • oddział (Filial).

Spośród dostępnych form prowadzenia działalności możemy jeszcze wyróżnić bardzo rzadko spotykane:

 • stowarzyszenie gospodarcze (ekonomisk fӧrening),
 • fundację (stiftelse),
 • Europejską Spółkę Akcyjną (Europabolag).

W przypadku Polaków chcących utrzymywać się w Szwecji z samozatrudnienia najczęściej wybieraną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jako najprostsza forma prowadzenia przedsiębiorstwa nie wymaga ona kapitału początkowego, ale jej właściciel odpowiada całym majątkiem za jej zobowiązania. Żeby rozpocząć tego typu działalność, potrzebne są nam: numer statystyczny, numer VAT i rejestracja w Szwedzkim Urzędzie Skarbowym.

Czego potrzebuje do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Do poprawnej rejestracji potrzebne będą dokumenty:

 • poświadczona kopia ważnego paszportu,
 • zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami,
 • wniosek podatkowy dla zagranicznych przedsiębiorców.

Jeśli nie posiadamy dowodu osobistego, należy wypełnić odpowiedni formularz w języku szwedzkim lub angielskim. Znajdziemy go na stronie Szwedzkiego Urzędu Skarbowego. Wraz z załączonymi dokumentami, które muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, wysyłamy go na adres oddziału współpracy z zagranicą:

Swedish Tax Agency (Skatteverket)

Utlandsskattekontoret

SE-205 31 Malmö

Sweden

W okresie od dwóch to sześciu tygodni od daty złożenia wniosku powinniśmy otrzymać zaświadczenie o rejestracji jako podatnik F oraz kartę podatnika i możemy rozpocząć naszą działalność.

Pozwolenia potrzebne do prowadzenia firmy w Szwecji

Poza zarejestrowaniem działalności musimy również uzyskać pozwolenie na pobyt w Szwecji. Wydaje je szwedzki Urząd do spraw Migracji, a wniosek możemy złożyć w jego oddziale, szwedzkiej ambasadzie w Polsce lub w polskim konsulacie w Szwecji. Jest ono wydawane na okres 5 lat i może zostać cofnięte, jeśli nasz biznes nie przynosi wystarczających dochodów do tego, abyśmy mogli się samodzielnie utrzymać.

Może zdarzyć się, że wybrana przez nas działalność będzie wymagała dodatkowych zezwoleń lub certyfikatów – mogą one dotyczyć osoby prowadzącej działalność, nieruchomości, w której działalność jest prowadzona lub samego rodzaju działalność. Zezwolenia takie są zazwyczaj wydawane przez lokalne rady miejskie, regionalne rady administracyjne, policję lub organy narodowe, jak na przykład Narodowa Agencja Żywności lub Szwedzka Rada Rolnictwa.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki?

Jeśli planujemy założyć spółkę w Szwecji, najpierw powinniśmy spełnić odpowiednie warunki:

 • nie możemy być dłużnikiem,
 • nie możemy być karani,
 • musimy być pełnoletni,
 • musimy posiadać zdolność do czynności prawnych.

Konieczne jest również zalegalizowanie naszego pobytu w Szwecji oraz zdeponowanie na rachunku bankowym kapitału założycielskiego. Powinniśmy również przygotować notarialny akt założycielski i w ciągu sześciu miesięcy od jego podpisania zarejestrować spółkę w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw, w którym powinniśmy przedstawić:

 • formularz rejestracyjny,
 • notarialny akt założycielski oraz statut spółki,
 • zaświadczenie bankowe o zdeponowaniu kapitału założycielskiego.

Na potwierdzenie rejestracji spółki poczekamy od trzech do sześciu tygodni, a opłata za wpis do rejestru jest uzależniona od wybranej formy prawnej i waha się od 800 do 1700 SEK.

Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności spółkę należy zarejestrować w szwedzkim Urzędzie Skarbowym.

Wymagany kapitał założycielski jest uzależniony od rodzaju zakładanej spółki:

 • prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 50 000 SEK,
 • publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (odpowiednik polskiej spółki akcyjnej) – 500 000 SEK.

Jak zawiesić i zamknąć firmę w Szwecji?

Jeśli zdecydujemy się na zamknięcie lub zawieszenie naszej działalności, powinniśmy pamiętać o konieczności jej wyrejestrowania. Warto to zrobić w momencie, kiedy przestajemy płacić podatki, inaczej urząd skarbowy może nałożyć na nas podatek według uznania (jego wysokość będzie oparta na historii naszych dotychczasowych obrotów).

Po zamknięciu firmy przysługuje nam prawo do starania się o zasiłek dla bezrobotnych.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów