Jak uzyskać fińskie obywatelstwo?

Fińska flaga

Finlandia to państwo, które lubi myśleć za obywatela. Zabiera mu lwią część dochodów, ale jednocześnie oferuje niezliczone zasiłki i dodatki, mające stymulować gospodarkę i ułatwiać wychowywanie dzieci. Efekt chyba nie jest najgorszy – standard życia w Finlandii należy do najwyższych na świecie. Wielu Polaków właśnie tam szuka okazji do zarobku i lepszego życia. Sprawdziliśmy jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskań fiński paszport i stać się pełnoprawnym obywatelem tego kraju.

Wymagania

Za procedurę naturalizacji w Finlandii odpowiada Fiński Urząd Emigracyjny (MAAHANMUUTTOVIRASTO). Wniosek możemy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej na stronie urzędu. Aplikowanie wymaga spełnienia szeregu warunków:

 • Trzeba ukończyć 18 lat i być zdolnym do udokumentowania swojej tożsamości,
 • znać język fiński lub szwedzki na satysfakcjonującym poziomie,
 • mieszkać w Finlandii przez określony okres,
 • nie mieć na koncie wyroków skazujących,
 • nie mieć zaległości finansowych,
 • udokumentować zdolność do samodzielnego utrzymania.


Pełnoletność i potwierdzenie tożsamości

Pierwszym krokiem na drodze po fiński paszport jest potwierdzenie ukończenia 18 lat i udokumentowanie własnej tożsamości. Urząd emigracyjny akceptuję tylko dokumenty potwierdzone przez kraj je wydający, w przypadku Polski jest to paszport i dowód osobisty. Minimum danych, jakie powinny być zwarte w dokumencie,to : Imię, nazwisko, data urodzenia, narodowość, imiona rodziców. Podczas ustalania tożsamości, pod uwagę wzięte zostaną również wszelkie informacje o naszej tożsamości, które podaliśmy wcześniej w Finlandii i za granicą.

Jeżeli fińscy urzędnicy stwierdzą znaczne rozbieżności, pomiędzy danymi, które widnieją w naszym dokumencie tożsamości, a informacjami, które w ciągu ostatnich dziesięciu lat zostały zapisane w zagranicznych systemach ewidencji ludności, powinniśmy liczyć się z odmową przyjęcia naszego wniosku.

W Finlandii pełnoletność osiąga się po skończeniu 18 lat i dopiero w tym wieku można starać się o obywatelstwo tego kraju. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy jesteśmy w związku małżeńskim z obywatelem Finlandii, pod warunkiem, że nasz wiek nie jest poniżej limitu wieku niezbędnego do zawarcia małżeństwa w kraju naszego pochodzenia.Znajomość języka

Kolejnym wymogiem jest znajomość jednego z następujących języków:

 • Fińskiego - w mowie i piśmie,
 • szwedzkiego - w mowie i piśmie,
 • fińskiego języka migowego,
 • szwedzkiego języka migowego.

Nasze umiejętności wymagają potwierdzenia stosownym certyfikatem, który możemy uzyskać, wypełniając test językowy i uzyskując co najmniej ocenę 3. W trakcie procedury naturalizacji urzędnicy emigracyjni będą dodatkowo weryfikować naszą znajomość języka w mowie i w piśmie.Okres pobytu

O fiński paszport możemy się starać, jeśli legalnie przebywamy na terenie Finlandii od minimum pieć lat, przy czym musi być to "okres ciągły", co w rozumieniu fińskich urzędników oznacza:

 • Wyjazd na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc,
 • łącznie nie więcej niż 6 wyjazdów na okres dłuższy niż jeden miesiąc, ale nieprzekraczający dwóch miesięcy,
 • łącznie nie więcej niż 2 wyjazdy, podczas których nieobecność trwa od dwóch do sześciu miesięcy.

Jeśli nasza jednorazowa nieobecność w Finlandii potrwa dłużej niż sześć miesięcy, ale krócej niż jeden rok, to "okres ciągły" nie zostanie przerwany, ale czas, jaki spędzimy poza granicami kraju, nie zostanie nam zaliczony do minimalnego okresu pięciu lat pobytu.

Roczna i dłuższa przerwa spowoduje przerwanie "okresu ciągłego" - w takim przypadku czas spędzony w Finlandii będzie liczony metodą kumulacyjną - do otrzymania paszportu jest wtedy potrzebny minimum siedmioletni okres pobytu, przy czy ostatnie dwa lata muszą być okresem nieprzerwanym nieobecnością.Niekaralność

Od obywatela Finlandii wymaga się uczciwości. Popełnione przestępstwo, za które skazano nas wyrokiem pozbawienia wolności, uniemożliwia złożenie aplikacji. Finowie dopuszczają możliwość indywidualnego rozpatrzenia wniosku w zależności od czasu, który upłynął od popełnienia przestępstwa, surowości kary, charakteru przestępstwa i naszego zachowania po wydaniu wyroku skazującego. Decyzja taka zależy od fińskich urzędników emigracyjnych.Uczciwość finansowa

Żeby nasze podanie zostało pozytywnie rozpatrzone, musimy wykazać się solidnością i uczciwością w sferze finansowej. Urzędnicy sprawdzą między innymi czy nie mamy do opłacenia zaległych podatków, kar i grzywien, pożyczki studenckiej, opłat za leczenie i alimentów. Sam fakt posiadania nieuregulowanych zobowiązań nie przekreśla jeszcze naszych szans - wszystko zależy od tego, jak podchodzimy do tematu naszych zobowiązań - na przykład czy jesteśmy w stanie przedstawić plan spłaty długów i udowodnić jego konsekwentne przestrzeganie.Samodzielne utrzymanie

To już ostatni z warunków koniecznych do spełnienia. Urzędnikom do spraw emigracji musimy udowodnić, że żyjąc w Finlandii, będziemy w stanie samodzielnie się utrzymać. W tym celu należy dostarczyć:

 • Świadectwa pracy z aktualnego i poprzednich miejsc pracy w Finlandii,
 • aktualną umowę o pracę wraz z informacją o ostatnim wynagrodzeniu,
 • wyciąg z rejestru handlowego (nie starszy niż z okresu ostatnich sześciu miesięcy), bilans za ostatni okres podatkowy, zaświadczenie od firmy księgowej o wypłacie wynagrodzenia, jeśli prowadzimy własną działalność gospodarczą
 • zaświadczenie o otrzymywaniu świadczeń socjalnych, jeśli takowe są naszym źródłem utrzymania

Przewidywany okres rozpatrywania wniosku o obywatelstwo to siedem do dziesięciu miesięcy. Opłata za wniosek w formie elektronicznej wynosi 350 euro, a w formie papierowej 440 euro.


koniec wpisu


Powrót do listy artykułów