Norweski paszport – hit, czy kit?

Norweski paszport

Czy norweski paszport jest obiektem marzeń tysięcy emigrantów pracujących w tym kraju na dalekiej północy? Jakie korzyści płyną z posiadania obywatelstwa Norwegii? Jak wygląda procedura i jakie są wymagania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszym artykule. Okazuje się, że sprawa wcale nie jest jednoznaczna i wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku paszportów innych krajów, do których nasi rodacy wyjeżdżają za chlebem, jak choćby Wielkiej Brytanii, czy Niemiec.

Wymogi formalne

Tutaj Norwegia nie odbiega zbytnio o ogólnych światowych standardów. O paszport mogą ubiegać się osoby, które:

 • ukończyły 12 lat (wymóg ten nie jest stosowany, jeśli dziecko poniżej tego progu występuje o nadanie obywatelstwa razem z matką lub ojcem oraz tych, których przynajmniej jednym rodzicem jest obywatel Norwegii),
 • przebywały w Norwegii przez minimum 7 lat w ciągu ostatnich 10 lat – co ważne trzeba ten pobyt udokumentować, najlepiej przedstawiając ważne dokumenty dotyczące pozwolenia na pobyt,
 • mieszkają w Norwegii i planują tutaj pozostać,
 • zaliczyły minimum 300 godzin kursu języka norweskiego lub lapońskiego, ewentualnie posiadają stosowne dokumenty potwierdzające ich znajomość,
 • zdały egzamin o znajomości Norwegii,
 • nie były karane w sprawach karnych i posiadają zdolność do czynności prawnych.

Wyjątkiem od przepisu mówiącego o konieczności przebywania w Norwegii przez 7 lat jest 5-letni okres zamieszkania, jeśli przybyliśmy do tego kraju, nie mając ukończonych 18 lat oraz minimum 7-letnie małżeństwo lub konkubinat z obywatelem Norwegii, który w tym czasie spędził na terytorium kraju minimum 3 lata.

Nie są to wyjątkowo trudne do spełnienia warunki, ale pomimo tego ilość chętnych na posiadanie paszportu tego skandynawskiego kraju systematycznie spada. Sprawdźmy więc dlaczego warto się o to postarać.Korzyści płynące z norweskiego paszportu

Największą korzyścią płynącą z faktu bycia obywatelem Norwegii jest możliwość swobodnego podróżowania do wszystkich krajów europejskich i co ważne dla Polaków, również do krajów gdzie wymaga się od nas wiz – na przykład USA. Dodatkowo norweski paszport jest niezbędny, jeśli:

 • chcemy kandydować dodo norweskiego urzędu, a także brać udział norweskich wyborach, przez co mieć wpływ na ustrój polityczny kraju,
 • planujemy znaleźć zatrudnienie w takich obszarach jak sądownictwo, służby mundurowe czy jako dyplomata,
 • chcemy reprezentować Norwegię w różnych dyscyplinach sportu,
 • zależy nam na uzyskaniu pomocy norweskich placówek konsularnych w momencie, kiedy przebywamy poza granicami tego kraju.

Dla obywateli UE korzyści te nie są wyjątkowo atrakcyjne (wyjątkiem będą zapewne nacje pozbawione możliwości swobodnej podróży przez Atlantyk), ale trzeba pamiętać, że dużą grupą obcokrajowców w Norwegii pochodzi z Azji i Afryki. W ich przypadku, taki paszport to często bilet do raju, umożliwiający im swobodne życie w Norwegii i krajach UE.Dlaczego nie warto?

Główną przyczyną, dla jakiej obcokrajowcy niezbyt chętnie występują do Norweskich władz z wnioskiem o przyjęcie ich do grona obywateli, jest konieczność zrezygnowania z dotychczasowej przynależności narodowej. Norweskie prawo nie przewiduje możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa. Na oficjalnej stronie UDI widnieje informacja, że propozycja zmiany przepisów, jeśli uzyska zgodę parlamentu, będzie możliwa najwcześniej w 2019 roku. Zainteresowani tematem liczą, że władza zmieni obecne stanowisko, które nie do konca odpowiada na potrzeby dzisiejszych czasów i są bardzo restrykcyjne, biorąc pod uwagę fakt, że w większości krajów zachodnich dwa i więcej paszportów to nic nadzwyczajnego.Jak to załatwić?

No dobrze załóżmy, że jednak chcemy wystąpić ze stosownym wnioskiem i oficjalnie zostać obywatelem Norwegii. Jak zacząć? Aby złożyć wniosek o nadanie norweskiego obywatelstwa, należy:

 • Odwiedzić stronę www.udi.no i wybrać jedną z trzech dostepnych opcji:
  • Citizenship for people who have used registration scheme for EU/EEA nationals,
  • Citizenship for UE/EEA nationals who have previously been Norwegian citizens or held a Norwegian passport,
  • Citizenship for UE/EEA nationals who have held a residence permit in Norway - dotyczy między innymi Polaków posiadających pozwolenie na pobyt stały.
 • Po dokonaniu wyboru (w naszym przykładzie jest to opcja numer 3) pojawi się kolejny ekran, na którym wybierzemy grupę, do której należymy:
  • ludzi po 18 roku życia,
  • małżonków, partnerów lub konkubentów norweskiego obywatela,
  • dzieci poniżej 18 roku życia, w przypadku gdy jeden z rodziców ma norweskie obywatelstwo,
  • dzieci poniżej 12 roku życia.
 • W naszym przypadku wybieramy opcję numer 1 - ludzi po 18 roku życia. Po zaznaczeniu tego pola pojawi się szczegółowy opis zasad dotyczących nadawania norweskiego obywatelstwa. Po zapoznaniu się z nimi należy kliknąć przycisk „How to apply”, następnie wpisać miasto, w którym mieszka się w Norwegii.
 • Wypełniamy i drukujemy dokumenty wymagane przez Urząd do spraw Cudzoziemców (UDI). Lista dokumentów w języku angielskim znajduje się tutaj.
 • Kolejnym krokiem jest utworzenie konta na UDI (tutaj) i zalogowanie się w celu złożenie elektronicznego wniosku.
 • Po zalogowaniu należy zapłacić (kartą kredytową podczas wypełniania wniosku lub później gotówką – z zachowaniem potwierdzenia wpłaty) wskazaną kwotę za złożenie wniosku (dla osób posiadających pozwolenie na pobyt stały opłata ta wynosi 4200 koron) oraz zapisać się na spotkanie na komisariacie policji. W wyznaczonym terminie należy zgłosić się na komisariat z kompletem wydrukowanych i uzupełnionych dokumentów. Tabela opłat za złożenie wniosku dla poszczególnych osób znajduje się tutaj.

koniec wpisu


Powrót do listy artykułów