Czego potrzeba, żeby zostać Szwedem?

Szwedzki paszport

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej i otwarciu szwedzkiego rynku pracy dla obywateli nowo przyjętych do wspólnoty krajów Polacy mogą legalnie żyć i pracować w Szwecji, bez konieczności przechodzenia procesu naturalizacji. Spowodowało to znaczny spadek wniosków o nadanie obywatelstwa, składanych przez naszych rodaków. Wśród naszych obywateli kontrowersje budzi również otwarta polityka emigracyjna wobec uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki prowadzona przez rząd w Sztokholmie. Faktem jednak jest to, że Polonia w Szwecji pozostaje chyba największą grupą Polaków ze wszystkich krajów skandynawskich. Według szacunków szwedzkich urzędów jest nas w tym kraju ponad 90 tysięcy. Dla wielu szwedzki paszport nie jest już jedyną przepustką "lepszego życia", jak to było w latach 80, czy 90 minionego stulecia, ale ciągle jego posiadanie niesie ze sobą dużo korzyści.

Jednym z głównych profitów jest możliwość podróżowania bez wiz do 159 państw w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych, czy Australii. Dodatkowo jako obywatele Szwecji możemy liczyć na dożywotne prawo do pracy i pobytu na terenie tego kraju i opiekę rządu, kiedy przebywamy poza jego granicami. Dokument ten uprawnia nas również do głosowania w wyborach do parlamentu, co zapewnia nam realny wpływ na funkcjonowanie państwa. Dzięki niemu możemy również ubiegać się o pracę w policji, wojsku oraz innych służbach, a także starać się o posadę w administracji rządowej. Wreszcie po pomyślnym zakończeniu procesu naturalizacji możemy reprezentować Szwecję we wszystkich dyscyplinach sportu oraz dziedzinach sztuki.Jakie warunki trzeba spełnić w trakcie starań o nadania obywatelstwa

Wymagania, jakim trzeba sprostać, różnią się w zależności od naszej sytuacji. Dla ułatwienia przedstawimy tu tylko te, z jakimi będziemy się zmagać jako obywatele Unii Europejskiej. Kandydat do otrzymania obywatelstwa powinien:

 • Być w stanie udokumentować swoją tożsamość,
 • mieć ukończone osiemnaście lat,
 • posiadać prawo do stałego pobytu na terenie Szwecji - możemy je otrzymać po 5 latach pobytu i pracy w Szwecji,
 • spełnić warunek minimum pięć lat spędzonych w Szwecji (bez przerw przekraczających sześć miesięcy rocznie),
 • prowadzić styl życia godny obywatela w czasie swojego dotychczasowego pobytu na terenie Szwecji - oznacza to terminowe płacenie podatków i opłat, brak konfliktów z prawem i pomyślną weryfikację przez służby specjalne.


Potwierdzenie tożsamości

Szwedzki urząd emigracyjny dopuszcza potwierdzenie tożsamości przez okazanie dokumentu, który zawiera:

 • Imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • narodowość.

W przypadku dokumentów wydawanych przez Rzeczpospolitą Polską są to: dowód osobisty i paszport. Warunkiem uznania dokumentu jest jego dobry stan, ważność i widoczna na nim fotografia przedstawiająca okazującą go osobę. W przypadku utraty dokumentów naszą tożsamość może potwierdzić również bliski krewny pod warunkiem, że sam jest obywatelem szwedzkim i może potwierdzić swoją tożsamość stosownym dokumentem. Pokrewieństwo pomiędzy obiema osobami musi zostać udokumentowane przez stosowne dokumenty (np. akt zawarcia małżeństwa, dokumenty adopcyjne itp.).Okres pobytu

Aby zostać obywatelem Szwecji, trzeba mieszkać w tym kraju przez określony czas. W przypadku obywateli UE jest to pięć ostatnich lat, które powinny być okresem ciągłego pobytu bez przerw dłuższych niż sześć miesięcy w roku. Regułą jest, że czas dotychczasowego pobytu, który jest udokumentowany stosownymi pozwoleniami na pobyt i pracę, jest automatycznie wliczany do tego okresu. Dodatkowym atutem jest miejsce stałego zamieszkania, które można potwierdzić stosownym dokumentem (np. akt zakupu mieszkania).

Wyjątkiem od wymaganych pięciu lat jest sytuacja, kiedy żyjemy z innym szwedzkim obywatelem w związku małżeńskim, lub zarejestrowanym związku partnerskim. W takim przypadku okres wymaganego pobytu to trzy lata, pod warunkiem, że przez minimum ostatnie dwa lata osoby przebywające w tym związku mieszkały razem. Dodatkowy warunek pojawia się w momencie, kiedy nasz partner miał wcześniej inne obywatelstwo - aby wymagany od nas okres pobytu został skrócony, okres posiadania przez niego szwedzkiego paszportu musi być dłuższy niż dwa lata. W trakcie analizowania możliwości skrócenia wymaganego okresu pobytu urzędnicy biorą również pod uwagę naszą znajomość języka szwedzkiego, długość związku i zdolność do samodzielnego utrzymania.Dobre zachowanie

Szwedzki urząd emigracyjny wyrazi zgodę na naszą naturalizację dopiero po przeprowadzeniu dokładnej analizy naszego dotychczasowego zachowania w Szwecji. O opinię na nasz temat zostaną poproszone między innymi urząd skarbowy, policja i służby bezpieczeństwa. Od kandydata na obywatela wymaga się terminowego płacenia podatków i innych opłat administracyjnych, braku eegzekwowanych długów zarówno prywatnych, jak i wobec firm. Nie możemy być osobą karaną ani nie może toczyć się żadne postępowanie organów ścigania, w którym jesteśmy brani pod uwagę jako osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa. Jeśli nie przejdziemy pomyślnie tej weryfikacji, będziemy mogli złożyć ponowny wniosek o nadanie obywatelstwa:

 • W przypadku zaległości finansowych - dwa lata od momentu spłacenia długów, aby udowodnić, że potrafimy funkcjonować bez powiększania zadłużenia,
 • w przypadku wyroku skazującego - od jednego roku do dziesięciu lat, w zależności od wyroku, jaki otrzymaliśmy.


Obywatelstwo dla dzieci

Szwedzkie przepisy dotyczące automatycznego obywatelstwa dla dzieci są nieco skomplikowane. Szwedzką narodowość przyznaje się z urzędu, jeśli dziecko:

 • Urodziło się po 01.04.2015 roku i przynajmniej jedno z jego rodziców jest Szwedem,
 • urodziło się przed 01.04.2015 i jego matka jest Szwedką,
 • urodziło się na terenie Szwecji przed 01.04.2015 i jego ojcem jest Szwed,
 • urodziło się poza granicami Szwecji przed 01.04.2015 i jego ojciec był Szwedem w momencie urodzin, oraz zawarł związek małżeński z jego matką.

W przypadku, jeśli dziecko nie spełnia kryteriów do automatycznego nadania obywatelstwa, rodzice mogą uzyskać obywatelstwo przez powiadomienie. Aby tak się stało, dziecko powinno:

 • Posiadać ważne pozwolenie na pobyt dziecka w Szwecji,
 • mieszkać w Szwecji z ważnym pozwoleniem na pobyt przez ostanie trzy lata,
 • być poniżej osiemnastego roku życia.

Więcej informacji można uzyskać na stronach szwedzkiego urzędu emigracyjnego.


koniec wpisu


Powrót do listy artykułów