Zagraniczni pracownicy w Norwegii mają nowy system podatkowy

Praca na norweskiej platformie wiertniczej

Wraz z początkiem bieżącego roku pojawiła się nowa forma rozliczania podatków za pracę w Norwegii. Zmiany dotyczą pracowników zagranicznych. Według nowych przepisów każdy z nich zapłaci 25% swojego wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość. Wśród Polaków pracujących na co dzień w kraju fiordów zdania na ten temat są podzielone.

Jak było do tej pory?

Dotychczas należny podatek był potrącany bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika stosownie do zamówionej przez niego karty podatkowej. Do zamówienia takiej karty jest zobligowana każda osoba pracująca w Norwegii. Za każdym razem, kiedy zmieni się nasza sytuacja finansowa (awans, zmiana pracy, podjęcie drugiej pracy), należy ją aktualizować.

Co roku w kwietniu pracownik otrzymywał skattemelding (dosłownie: wiadomość podatkową), na który mógł nanieść poprawki, jeśli deklarowane dochody zostały zarejestrowane błędnie. Dodatkowo mógł wtedy również wnioskować o ulgi podatkowe i odpisy, przez co zmniejszyć ewentualne dopłaty lub otrzymać większy zwrot.

W przypadku Polaków pracujących w Norwegii najbardziej popularnym odpisem jest tzw. status pendler, czyli osoby regularnie podróżującej do rodziny w Polsce. Status ten umożliwiał odpisanie kosztów poniesionych na mieszkania i wyżywienie w Norwegii oraz wydatków poniesionych na podróże do Polski.

Często korzystaliśmy też z możliwości odpisu kosztów przedszkola i odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego w Polsce. Popularna jest również 10-procentowa ulga w ciągu dwóch pierwszych lat od daty uzyskania rezydencji podatkowej w Norwegii.Nowe zasady rozliczeń

Nowa forma rozliczeń, która z założenia miała być ułatwieniem, polega na automatycznym odliczeniu od pensji 25 procent. W myśl tych przepisów po zakończonym roku podatkowym urząd skarbowy i podatnik są rozliczeni i nie będą możliwe żadne zwroty, dopłaty, czy odliczenia.

Podatek u źródła (taką nazwę będzie nosić nowa forma rozliczenia – po norwesku: kildeskatt), będzie dotyczyć głównie pracowników sezonowych, którzy nie pracują w Norwegii przez cały rok podatkowy oraz osób, które nie są rezydentami podatkowymi (lub osiągnęły tan status w danym roku).

Większość pracowników, którzy przyjadą do Norwegii w 2019 roku, automatycznie zostanie objęta tą formą rozliczenia podatków. Jeśli okaże się, że urząd skarbowy przyznał nam taki status, to możemy dokonać ewentualnej zmiany (aktualizując naszą kartę podatkową) jedynie raz w ciągu roku. Będziemy wtedy rozliczać się na starych zasadach, a ewentualny powrót do nowych przepisów będzie możliwy dopiero po upływie 12 miesięcy.

Warto pamiętać, że rezygnacja z podatku u źródła możliwa jest jedynie w przypadku składania papierowego wniosku. Opcja ta nie jest dostępna, jeśli zamawiamy kartę drogą elektroniczną. Dla wniosków złożonych online wymagane jest podanie dodatkowych informacji, na których podstawie urząd skarbowy sam zdecyduje, czy podatnik zostanie objęty nową formą podatku.

koniec wpisu

Powrót do listy artykułów