Jak uzyskać numer CPR, czyli pierwsze kroki w Danii

Duński dokument tożsamości

Każda osoba żyjąca w Danii ma nadany indywidualny numer CPR (od ang. Central Person Register – Centralny rejestr osób). Numer ten jest niezbędny we wszelkich kontaktach z duńskimi urzędami, w szczególności, jeśli chodzi o sprawy podatkowe i ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli mamy zamiar pozostać na terenie Dani dłużej niż 6 miesięcy, musimy o tym fakcie powiadomić odpowiedni urząd. Do uzyskania numeru CPR niezbędny jest stałe miejsce zamieszkania w Danii.

Gdzie złożyć wniosek?

Od 01.06.2017, na terenie Kopenhagi wprowadzono obowiązek składania wniosku online po otrzymaniu pozwolenia na pobyt. Po zgłoszeniu oczekujemy na powiadomienie z Międzynarodowego Centrum Cudzoziemców w Kopenhadze o przyznaniu nam numeru, po który musimy zgłosić się osobiście.

Poza terenem miasta stołecznego wnioski możemy złożyć w lokalnych Centrach cudzoziemców w Aalborgu, Aarhus i Odense.Jakich dokumentów potrzebuję do złożenia wniosku?

Składając wniosek o wpis do rejestru powinniśmy mieć następujące dokumenty:

  • Zezwolenie na pobyt,
  • umowę o pracę,
  • paszport lub dowód osobisty,
  • dowód zamieszkania w Danii (np. umowę najmu mieszkania),
  • jeśli dotyczy, dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska (świadectwo małżeństwa, rozwodu itp.),
  • jeśli dotyczy, akty urodzenia naszych dzieci,
  • jeśli dotyczy, akt zawarcia małżeństwa.

Członkowie rodziny, którzy nam towarzyszą powinni złożyć osobny wniosek o nadanie numeru CPR.Duński system ubezpieczeń zdrowotnych

Po otrzymaniu numeru CPR zostajemy objęci duńskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego i mamy prawo do opieki zdrowotnej. Zostaniemy poproszeni o wybór naszego lekarza z listy dostarczonej przez gminę, w której mieszkamy.Wniosek o wydanie certyfikatu pobytu

Żeby udokumentować nasze stałe zamieszkanie w Danii, możemy zwrócić się do władz gminy, w której mieszkamy, o wydanie stosownego zaświadczenia. Wniosek składamy online, a jego koszt ot 82 DKK. Jeśli nie mamy dostępu do Internetu, możemy skorzystać z infrastruktury gminy lub lokalnych bibliotek publicznych. Jeśli chcemy wystąpić o podobny certyfikat dla osoby trzeciej, będziemy potrzebować jej pisemnego pełnomocnictwa.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów