Rodzaje firm w Norwegii

panorama norweskiego miasta

Polska i Norwegia to kraje mocno połączone gospodarczo. Wielu Polaków pracuje w tym skandynawskim kraju, a Norwedzy coraz częściej decydują się na inwestycje w Polsce. W większości przypadków pierwszy kontakt z Norwegią to praca u tamtejszego przedsiębiorcy, jednak coraz częściej nasi rodacy decydują się na otwarcie norweskiej firmy. Jak wyglądają możliwości założenia własnej działalności w tym kraju?

Rodzaje działalności gospodarczych

Do wyboru mamy kilka typów funkcjonowania naszej firmy. Do najbardziej popularnych należą:

Firma jednoosobowa EPF (Enkeltpersonforetak) - to odpowiednik polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta forma jest najczęściej wybierana przez osoby, które zaczynają swój biznes, dysponują niewielkimi środkami i zależy im na elastyczności finansowej. Główne cechy tej formy działalności to:

  • całkowita odpowiedzialność majątkowa właściciela firmy (i jego współmałżonka),
  • podatek dochodowy od zysku wynosi 23% i rozliczany jest na podstawie deklaracji dochodu i zaliczek z tego tytułu, które odprowadzane są w 4 ratach,
  • opłaty na ubezpieczenie społeczne w wysokości 11,4% zysku.

Spółka AS (Aksjeselskap) - czyli inaczej połączenie funkcjonujących w Polsce spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. W Norwegii procedura założenia spółki jest dosyć skomplikowana i wiąże się ze sporymi kosztami. Opłata za rejestracje firmy wnosi 5570 NOK w przypadku wniosków online i 6797, jeśli robimy to osobiście. Jest to dobre rozwiązania dla osób, które są w stanie przewidzieć zyski, dysponują większymi środkami finansowymi i planują zatrudniać pracowników. Tę formę działalności charakteryzuje:

  • odrębność majątku właściciela od majątku firmy,
  • konieczność wpłaty kapitału zakładowego w wysokości minimum 30 000 NOK,
  • konieczność dokumentowania każdego przepływu środków finansowych,
  • możliwość zatrudnienia się we własnej spółce.

Oddział firmy zagranicznej w Norwegii NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak) - to rozwiązanie dla firm mających swoją siedzibę w innych krajach, a chcących działać na norweskim rynku. Wymaga złożenia wniosku o nadanie norweskiego numeru organizacyjnego. W tym celu konieczne będzie dostarczenie takich dokumentów jak: akt założycielski, statut firmy, wpis do rejestru działalności, dane adresowe oraz dokumenty oddziału, który chcemy otworzyć w Norwegii wraz z jego danymi osobowymi i kontaktem do osoby reprezentującej firmę. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności może być konieczne powołanie stałego reprezentanta – szczególnie, jeśli żadna z osób zarządzających w firmie nie będzie na stałe przebywać w Norwegii.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów