Jakie stawki VAT obowiązują w krajach gdzie działa najwięcej polskich firm?

Mężczyzna obliczający podatek

Chociaż podatek VAT jest pobierany na terenie całej Unii, to każde państwo członkowskie określa niezależnie jego stawki. W każdym kraju określa się stawkę podstawową, która obejmuje większość sprzedawanych towarów i usług – nie może ona być niższa niż 15%. Dodatkowo stosuje się stawki obniżone (maksymalnie dwie), które dotyczą wybranych towarów i usług i są ograniczone minimalną wysokością 5%. Stawki pośrednie mają zastosowanie do niektórych towarów i usług, które nie kwalifikują się do stawki obniżonej, ale w odniesieniu do których niektóre kraje UE stosowały już obniżone stawki w dniu 1 stycznia 1991 r. Kraje te mogą w dalszym ciągu stosować te obniżone stawki (zamiast stawek podstawowych), pod warunkiem, że nie są one niższe niż 12 proc. W poniższej tabeli zajdziecie informacje, jakie stawki obowiązują w którym kraju.KrajPodstawowaObniżonaPośrednia
Austria20%10%/13%13%
Belgia21%6%/12%-
Bułgaria20%9%-
Cypr19%5%/9%-
Czechy21%10%/15%-
Niemcy19%7%-
Dania25%--
Estonia20%9%-
Grecja24%6%/13%-
Hiszpania21%10%-
Finlandia24%10%/14%-
Francja24%5,5%/10%-
Chorwacja25%5%/13%-
Węgry27%5%/18%-
Irlandia23%9%/13,5%13,5%
Włochy22%5%/10%-
Litwa21%5%/9%-
Luksemburg17%8%14%
Łotwa21%12%/13%-
Malta18%5%/7%-
Holandia21%6%-
Polska23%5%/8%-
Portugalia23%6%/13%13%
Rumunia19%5%/9%-
Szwecja25%6%/12%-
Słowenia22%9,5%-
Słowacja20%10%-
Wielka Brytania20%5%-


W Norwegii, która nie należy do Unii Europejskiej obowiązują następujące stawki VAT:

  • 25% - jest to stawka podstawowa,
  • 15% - stawka obniżona, którą objęte są produkty spożywcze oraz napoje,
  • 10% - stawka obniżona, która dotyczy między innymi biletów do kina i usług związanych z transportem osób.

W naszych kolejnych wpisach dowiecie się jak odzyskać VAT zapłacony w Szwecji, Danii i Norwegii – zachęcamy do obserwowania naszych profili na Facebook, LinkedIn i Twitterze.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów