Jak zostać Duńczykiem?

dziewczynka z duńską flagą

Duńskie obywatelstwo nie jest wymagane, do stałego pobytu w tym kraju. Obywatel kraju należącego do Unii Europejskiej może przebywać i pracować na terenie Danii bez ograniczeń, po załatwieniu odpowiednich formalności. Część Polaków przebywających w tym kraju decyduje się na naturalizacje. Niesie to ze sobą szereg przywilejów. Posiadając duński paszport możemy korzystać z jego dobrodziejstw i podróżować do krajów, które nie wymagają wizy (lista tych państw jest o wiele dłuższa niż w przypadku polskiego paszportu), możemy brać czynny udział we wszystkich głosowaniach i referendach, możemy reprezentować Danię jako sportowcy, czy artyści na międzynarodowej arenie, a w czasie pobytu poza granicami królestw jesteśmy objęci opieką duńskich placówek dyplomatycznych. Jakiś czas temu w Danii zniesiono zakaz posiadania dwóch obywatelstw i możliwa jest przynależność do dwóch narodów, o ile nasz pierwotny paszport tego nie wyklucza.KTO MOŻE OTRZYMAĆ PASZPORT?

W zależności od naszego statusu jest kilka dróg, które prowadzą do uzyskania duńskiej narodowości:

Przez urodzenie – Gdy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim, a jedno z nich jest Duńczykiem, otrzymuje ono automatycznie obywatelstwo duńskie. Jeśli związek jest nieformalny, automatyczne nadanie obywatelstwa następuje w przypadku gdy matka dziecka jest Dunką. W przypadku gdy jest to ojciec, to naturalizacja z urzędu obejmuje dzieci urodzone po 01.02.1999 roku. Jeśli dziecko nie uzyskało duńskiego obywatelstwa z chwilą narodzin, bo na przykład urodziło się poza granicami Danii, a jego ojciec jest Duńczykiem, to może uzyskać obywatelstwo, jeśli jego rodzice zawrą małżeństwo przed ukończeniem przez nie 18. roku życia.

Przez adopcję – Jeśli dziecko przed ukończeniem 12. roku życia jest adoptowane przez osobę posiadającą obywatelstwo duńskie lub przez małżeństwo, w którym przynajmniej jedna osoba legitymuje się duńskim obywatelstwem, otrzyma ono duński paszport.

Przez oświadczenie - Możliwość taka dotyczy tylko obywateli Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji, którzy urodzili się jako obywatele duńscy i utracili to obywatelstwo, a ponadto są niekarani, mają ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 23 lata, i od dłuższego czasu mieszkają w Danii.

Przez naturalizację – Opcja konieczna dla wszystkich niespełniających powyższych warunków. W kolejnej części wpisu znajdziemy szczegółowe warunki, które należy spełnić.JAKIE SĄ WARUNKI OTRZYMANIA OBYWATELSTWA DROGĄ NATURALIZACJI?

Trzeba przyznać, że ze wszystkich krajów skandynawskich Duńczycy postawili przed kandydatem chyba najtrudniejsze wymagania. Do pomyślnego zakończenia procedury konieczne jest:

 • Złożenie oświadczenia o wierności i lojalności królestwu Danii, które obejmuje deklarację przestrzegania duńskiego prawa i zasad demokracji, a w szczególności podporządkowanie się przepisom konstytucji,
 • posiadanie nieograniczonego czasowo prawa do pobytu w Danii,
 • udokumentowanie nieprzerwanego pobytu na terenie Danii przez ostatnie 9 lat, z wyłączeniem specjalnych przypadków, którymi są:
  • uchodźcy i bezpaństwowcy – 8 lat,
  • obywatele innych krajów nordyckich – 2 lata,
  • osoby żyjące w związku małżeńskim z obywatelem duńskim – 6 do 8 lat,
  • osoby, które przybyły do Danii przed ukończeniem 15 roku życia, w chwili ukończenia 18 roku życia, jeśli otrzymały duńskie wykształcenie,
  • osoby, które otrzymały duńskie wykształcenie ogólne lub zawodowe (minimum 3 lata szkoły) – 5 lat,
 • bycie osobą niekaraną – w przypadku wcześniejszych konfliktów z prawem i prawomocnych wyroków skazujących obowiązuje kwarantanna od 4 do nawet 30 lat, w zależności od rodzaju popełnionych przestępstw,
 • wcześniejsze uregulowanie wszelkich zaległych zobowiązań podatkowo-skarbowych, w tym odpowiednie rozliczenie wszelkich świadczeń socjalnych,
 • wykazanie możliwości samodzielnego utrzymania w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o obywatelstwo – oznacza to między innymi brak pobierania świadczeń socjalnych przeznaczonych na wsparcie, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu ostatnich 5 lat (przepis ten nie dotyczy świadczeń związanych z rozwojem, czyli na przykład podniesieniem kwalifikacji zawodowych lub edukacji),
 • zdanie testu języka duńskiego – o tym w dalszej części wpisu,
 • zdanie testu wiedzy o historii, kulturze i społeczeństwie Danii – o tej części również opowiemy niżej.

Duńczycy bardzo restrykcyjnie podchodzą do kwestii nadania obywatelstwa i przejście całej procedury wymaga sporo zachodu. Do tego dochodzi jeszcze bezzwrotna opłata, której wysokość jest zmienna i na chwilę obecną wynosi 1100 koron duńskich.TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA DUŃSKIEGO

Jednym z warunków otrzymania przez obcokrajowców duńskiego obywatelstwa, była i jest znajomość języka duńskiego. Naturalne jest, że każdy kto chce zostać duńskim obywatelem powinien się posługiwać tym językiem. Dawniej, aby móc starać się o obywatelstwo, wystarczyło zdać egzamin z języka duńskiego na poziomie Dansk prøve 2. Po wprowadzeniu nowych przepisów egzamin ten należy zaliczyć na poziomie Dansk prøve 3, czyli znacznie wyższym. Dla wielu osób może się to okazać nie lada wyzwaniem, ponieważ jak wiadomo, język ten nie należy do najłatwiejszych.TEST ZE ZNAJOMOŚCI HISTORII, KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA DANII

Egzamin ten, to seria pytań dotyczących między innymi wiedzy o kraju, rodzinie królewskiej, kulturze czy polityce. Dawniej, aby zdać taki egzamin, należało poprawnie odpowiedzieć na 22 z 30 pytań. Według nowych zasad liczbę pytań została zwiększona do 40, natomiast liczba udzielonych poprawnych odpowiedzi do 32. Okazuje się, że poziom trudności niedawno zmienionego testu jest na tyle wysoki, że nawet rodowici Duńczycy mają z nim sporo problemów.

Co wyryto na kamieniu postawionym przez króla Haralda Sinozębnego w 965 roku? Jaka jest fabuła baletu Sylfidy w wykonaniu Auguste Bournonville? Kiedy premierę miał pierwszy film z cyklu „Gang Olsena”? To tylko kilka z przykładowych pytań, na jakie muszą odpowiedzieć w ciągu 45 minut osoby ubiegające się o status obywatela Danii.

Z najnowszym egzaminem wprowadzonym przez Duńskie Ministerstwo Integracji problem mają także Duńczycy, którzy dla zabawy podjęli się zadania rozwiązania tego testu. Najlepszy z nich dał radę odpowiedzieć poprawnie na 32 z 40 pytań z zakresu historii, kultury, polityki i tradycji duńskiego państwa, począwszy od ery wikingów, a skończywszy na czasach współczesnych.

Więcej na temat obywatelstwa przeczytacie na stronach duńskiego urzędu.

koniec wpisu


Powrót do listy artykułów